Лицензиялар ва сифат сертификатлари

Биз RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) сифат сертификатини қўлга киритдик.

 

Phone